Telefon  Kraków, ul. Mehoffera 6  +48 12 638 38 18   Telefon  Kraków, ul. Zachodnia 5/12a  +48 12 267 62 60   Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Certyfikaty

Polityka Jakości, Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Priorytetowym celem Przychodni Krakowskiej w zakresie Polityki Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w sposób przyjazny zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w organizacji jak i osobom pracującym pod jej nadzorem, a także eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej działalności na środowisko.

Świadomi odpowiedzialności za jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań, w tym regulacyjnych, dotyczących działalności przychodni ,
 • określania i nadzoru nad ryzykiem i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględniania kontekstu placówki przy planowaniu działań operacyjnych,
 • monitorowania potrzeb naszych Pacjentów,
 • dostarczania usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stałego ich doskonalenia zgodnie z ich oczekiwaniami,
 • zakupu specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • systematycznego szkolenia personelu umożliwiającego właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła oraz prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożeń dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwienia,
 • uwzględnianie zagadnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania, kształtowania pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich, specjalistycznych umiejętności, infrastruktury organizacyjnej, technologii oraz środków finansowych do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • dostosowywania miejsc pracy, procesów, procedur, urządzeń i aparatury medycznej, a także organizacji pracy do możliwości ludzkich,
 • komunikowania się z pracownikami oraz przedstawicielami służby BHP w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, a także komunikowania się w zakresie minimalizacji wpływu realizowanej działalności na środowisko naturalne,
 • wykorzystania postępu technicznego i organizacyjnego w celu zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym lub potencjalnym sytuacjom awaryjnym,
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakości, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wyników w obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd Przychodni Krakowskiej zobowiązuje się zapewniać warunki oraz środki niezbędne do utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 a także wraz ze wszystkimi pracownikami zobowiązuje się promować i stosować niniejszą Politykę z należytą starannością oraz dbać o jej aktualności.

Certyfikat Zadowolony Pacjent

Certyfikat jest przyznawany przez Instytut Badań Marki placówkom medycznym, które w przeciągu minionego roku dowiodły, iż dysponują usługami medycznymi o najwyższym standardzie oraz stale wykazują szczególną dbałość o dobro i zdrowie swoich pacjentów. Projekt wyróżnia te placówki i rekomenduje ich usługi – jest on wyznacznikiem najlepszych jednostek medycznych w kraju i lekarzy z powołania, którzy swoją pracę wykonują profesjonalnie, z pasją i oddaniem.

Przychodnia Krakowska została wyróżniona tym certyfikatem w marcu 2019 roku, a wyróżnienie zostało przyznane za:

 • najwyższy standard i jakość świadczonych usług medycznych;
 • szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta;
 • wzorowe przestrzeganie standardów medycznych w praktyce.

Certyfikaty Polska Akademia Jakości

Certyfikat Certyfikat 2 Certyfikat 3